Menu

Cjenik

Cjenik za sezonu 2022

Cijena po danu

Svjetionik Broj osoba Kategorija Van sezone (po danu) Pred i post sezona (po danu) Glavna sezona (po danu)
Palagruža - A1 4 *** 530,00 kn (72,00 €) 540,00 kn (72,00 €) 710,00 kn (96,00 €)
Palagruža - A2 4 *** 530,00 kn (72,00 €) 540,00 kn (72,00 €) 710,00 kn (96,00 €)
Pločica - A6 6 *** 640,00 kn (81,00 €) 650,00 kn (86,00 €) 1.090,00 kn (143,00 €)
Pločica - A8 8 *** 760,00 kn (103,00 €) 840,00 kn (113,00 €) 1.190,00 kn (154,00 €)
Porer - A1 4 *** 530,00 kn (72,00 €) 760,00 kn (103,00 €) 990,00 kn (134,00 €)
Porer - A2 4 *** 530,00 kn (70,00 €) 760,00 kn (100,00 €) 990,00 kn (130,00 €)
Savudrija - A2 2 *** 600,00 kn (81,00 €) 680,00 kn (92,00 €) 760,00 kn (103,00 €)
Savudrija - A3E 3 *** 680,00 kn (92,00 €) 760,00 kn (193,00 €) 990,00 kn (134,00 €)
Savudrija - A3W 3 *** 680,00 kn (92,00 €) 760,00 kn (103,00 €) 990,00 kn (134,00 €)
Savudrija - A4 4 *** 760,00 kn (103,00 €) 910,00 kn (123,00 €) 1.140,00 kn (154,00 €)
Struga - A2 2 *** 380,00 kn (52,00 €) 460,00 kn (62,00 €) 680,00 kn (92,00 €)
Struga - A3 3 *** 460,00 kn (62,00 €) 530,00 kn (72,00 €) 760,00 kn (103,00 €)
Struga - A5 5 *** 530,00 kn (72,00 €) 600,00 kn (81,00 €) 840,00 kn (114,00 €)
Struga - A4 5 *** 530,00 kn (72,00 €) 600,00 kn (81,00 €) 840,00 kn (114,00 €)
Sušac - A1 4 *** 460,00 kn (62,00 €) 600,00 kn (81,00 €) 760,00 kn (103,00 €)
Sušac - A2 4 *** 460,00 kn (62,00 €) 600,00 kn (81,00 €) 760,00 kn (103,00 €)
Sveti Ivan - A1 4 *** 600,00 kn (81,00 €) 840,00 kn (113,00 €) 1.060,00 kn (143,00 €)
Sveti Ivan - A2 4 *** 600,00 kn (81,00 €) 840,00 kn (113,00 €) 1.060,00 kn (143,00 €)
Sveti Petar - Sv Petar 4 ** 600,00 kn (81,00 €) 760,00 kn (103,00 €) 1.090,00 kn (149,00 €)
Tajer - A1 4 *** 680,00 kn (92,00 €) 710,00 kn (96,00 €) 980,00 kn (134,00 €)
Tajer - A2 4 *** 680,00 kn (92,00 €) 710,00 kn (96,00 €) 980,00 kn (134,00 €)
Veli rat - A3 3 ** 600,00 kn (81,00 €) 710,00 kn (96,00 €) 980,00 kn (134,00 €)
Veli rat - A4 4 *** 680,00 kn (92,00 €) 760,00 kn (103,00 €) 1.090,00 kn (149,00 €)
  • Sve cijene su izražene u HRK.
  • Glavna sezona: 01.07 - 31.08.
  • Predsezona i postsezona: 01.06.-30.06. ; 01.09. – 30.09.
  • Van sezone: 01.01. - 31.05. ; 01.10. – 31.12.
  • Minimalno trajanje najma apartmana u sezoni, predsezoni i posezoni je 3 noći na svim svjetionicima.
  • U istaknutim cijenama uključen je PDV! Boravišna pristojba nije uključena u cijenu, a plaća se posebno prema važećem Pravilniku i Odluci Vlade RH o utvrđivanju visine pristojbe. Transferi nisu uključeni u cijenu!