Menu

Načini plaćanja

NAČIN PLAĆANJA

 

Cijene smještaja u turističkim apartmanima obračunavaju se prema Cjeniku smještaja u turističkim apartmanima za kalendarsku godinu u kunama.

 

Gosti svoje rezervacije i račune mogu platiti bankovnim transferom ili nalogom za plaćanje u korist „Plovput d.o.o., Obala lazareta 1, 21000 Split - HR“  na jedan od transakcijskih računa:

 

 • ZAGREBAČKA BANKA D.D.,  UNICREDIT GROUP,

  SWIFT CODE: ZABAHR2X  /  IBAN: HR4723600001101431226.

 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., INTESA SANPAOLO GROUP,

  SWIFT CODE: PBZGHR2X  / IBAN: HR3523400091100112877

 • RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.,

  SWIFT CODE: RZBHHR2X / IBAN: HR7324840081101590011

 • ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.,

  SWIFT CODE: ESBCHR22  / IBAN: HR4924020061100387516

 • OTP BANKA D.D.,

  SWIFT CODE: OTPVHR2X / IBAN: HR3424070001100009899

 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.,

  SWIFT CODE: HPBZHR2X / IBAN: HR6023900011100312374

   

DINAMIKA PLAĆANJA

 

Prema našim uvjetima, plaćanje je moguće izvršiti odjednom pri rezervaciji ili u dva dijela:

 

 • dio – Akontacija u iznosu od 50%  obračunate cijene smještaja,  kao potvrda rezervacije.

 • dio  –  Razliku do iznosa obračunate cijene smještaja i boravišnu pristojbu, najkasnije 15 dana prije početka korištenja smještaja.

   

POTVRDE O UPLATI

 

Po uplati 50% iznosa ili ukupnog iznosa akontacije obračunate cijene smještaja ispostaviti će se Račun sa specifikacijom troška svake uplate i Potvrda o rezervaciji koja sadrži slijedeće:

 • Podatke o Plovputu: adresa, OIB, brojeve telefona, broj faksa, e-mail adresu, imena odgovornih osoba,

 • Naziv i adresu svjetionika,

 • Ime i adresu nositelja rezervacije,

 • Broj gostiju u rezervaciji,

 • Plaćenu uslugu, datume dolaska i odlaska gostiju,

 • Napomenu o plaćenoj boravišnoj pristojbi.