Menu

Zaštita privatnosti

Opće informacije

PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492 (dalje: “Plovput“ ili “mi“), kao voditelj obrade osobnih podataka, obrađuje osobne podatke poslovnih partnera i posjetitelja stranice www.lighthouses-croatia.com u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 i hrvatski propisi).

Voditelj obrade osobnih podataka:
Plovput d.o.o.
OIB: 14480721492
Obala Lazareta 1, 21000 Split

Službenik za zaštitu podataka:
Plovput d.o.o.
n. p. Službenika za zaštitu podataka
Obala Lazareta 1, 21000 Split
e-mail: szp@plovput.hr

Način i svrha obrade osobnih podataka

Konkretna svrha i načini obrade osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg se isti prikupljaju. Plovput štiti privatnost i osobne podatke obrađuje pošteno, transparentno i zakonito, a obrada je ograničena samo na one osobne podatke koji su mu nužni i za svrhu za koju su prikupljeni u sklopu njegovih poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od ispitanika, od strane trećih osoba (npr. MMPI) ili javno dostupnih izvora (sudski registar, FINA), a radi legitimnih interesa (pružanje usluga sigurnosti plovidbe, vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara, zaštita osoba i imovine, itd.), izvršenja ugovornih obveza (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka, itd.), nužnog poštivanja zakonskih obveza, itd.

Sigurnost osobnih podataka

Prikupljeni osobni podaci obrađuju se uz obveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bi se spriječila svaka neovlaštena obrada podataka. Plovput kontinuirano educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada postoji propisana obveza duljeg pohranjivanja osobnih podataka, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju legitimni interesi Plovputa (radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva, itd.). Pristup osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe Plovputa i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Primatelji osobnih podataka

Plovput se obvezuje čuvati osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez posebnog odobrenja ispitanika, osim pružateljima usluga koje angažira kao izvršitelje obrade, nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. Porezna uprava, MUP), kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima te kada je Plovput zakonski dužan dostavljati te podatke.

Pristup i ažuriranje osobnih podataka

Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:

  • pravo na pristup podacima koji se odnose na Vas
  • pravo na informaciju o obradi Vaših osobnih podataka (o kategoriji osobnih podataka, svrsi obrade, primateljima kojima se podatci dostavljaju, razdoblju pohrane, itd.)
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole ako je ista dana
  • pravo na ispravak i/ili promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka)
    Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se kada je obrada nužna radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Plovput, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.
  • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (npr. kada prigovarate točnosti osobnih podatka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost)
  • pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, email: azop@azop.hr

Ako želite ostvariti neko od naprijed navedenih prava, kontaktirajte nas putem slanja pošte na adresu Službenika za zaštitu podataka:

Plovput d.o.o.
n. p. Službenika za zaštitu podataka
Obala Lazareta 1
21000 Split,
ili na e-mail: szp@plovput.hr

Upotreba kolačića (Cookies)

Ova internet stranica koristi kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašem tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta ovoj stranici. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su IP adresa, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe te za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva.

Nužni

Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Internet stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.

Statistički

Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom.

Marketinški

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz internet stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.
Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku izbrisati i/ili trajno isključiti na računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima može se pronaći na stranicama preglednika kojim se koristite.

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na druge internet stranice ili portale na kojima zaštita osobnih podataka može biti drugačije uređena.