Menu

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA NA SVJETIONICIMA

 • Minimalno trajanje najma apartmana u sezoni, predsezoni i posezoni je 3 noći na svim svjetionicima.
 • Na svjetioniku Palagruža je minimalno trajanje najma 7 noći (subota - subota), ukoliko se koristi transfer Plovputa. 
 • Na svim svjetionicima postoji svjetioničar (osim na svjetionicima Pločica i Sv. Petar).
 • Na području objekata osigurana je čujnost mobilnih telefona.
 • Spavaće sobe opremljene su krevetima s madracem, plahtama i imaju po dva pokrivača po ležaju.
 • Kuhinja je opremljena sudoperom, štednjakom s pećnicom, hladnjakom i sitnim inventarom.
 • Namirnice, začine i drugo gost treba donijeti sa sobom.
 • U sklopu sanitarnog čvora nalazi se tuš kada.
 • Svaki apartman posjeduje TV prijamnik.
 • Apartmani imaju ležaljke i suncobrane.

OPSKRBA VODOM

Svjetionici imaju pitku vodu iz vlastite cisterne. Ukoliko je gosti ne žele piti onda pitku vodu trebaju donijeti sa sobom. Voda je na svjetionicima prisutna u vrlo ograničenim količinama i stoga se gosti upozoravaju na potrebu njene štednje.

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Svjetionici posjeduju vlastitu električnu mrežu od 220 volti.

PARKING

Ukoliko je nemoguće do svjetionika doći autom, vozilo se ostavlja u mjestu iz kojeg se odvija transfer. Za čuvani parking gosti se mogu dogovoriti s osobama zaduženima za transfer, čiji se podaci nalaze na voucheru - potvrdi.

LIJEČNIČKA POMOĆ

Liječnička pomoć može se dobiti u obližnjim mjestima. U slučaju hitne liječničke intervencije iz najbliže baze stiže pomoć brzim plovilom ili helikopterom.

KUĆNI LJUBIMCI

Kućni ljubimci na svjetionicima nisu dozvoljeni, osim na Sv. Petru.

ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU?

 • Smještaj u odgovarajućem apartmanu
 • Izmjena posteljine i čišćenje jednom tjedno
 • Adekvatan smještaj u slučaju više sile (nemogućnost odlaska na otok - svjetionik)

PLOVPUT osigurava uslugu smještaja u apartmanima prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.

REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja u apartmanima primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Plovputa, kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera Plovputa.

Prilikom ostvarene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Plovput. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju od 50%, dok se preostali iznos - saldo uplaćuje najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge smještaja, a ovisno o modelu plaćanja s kojim je gost upoznat prilikom potvrde rezervacije.

TURISTIČKA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o turističkoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti turističku pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Konačan iznos turističke pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos turističke pristojbe.

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje samo osnovnu uslugu kako je opisano uz apartman iz rezervacije. Cijene smještaja objavljene su u HRK.

Plovput zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena bitnih kalkulacijskih elemenata ili promjene tečaja). Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju apartmana, Plovput jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Plovput se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ukoliko u rezervirani apartman dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), Plovput ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima, odnosno osigurati kvalitetnu uslugu samo za broj gostiju koji ne prelazi kategorizirani kapacitet apartmana.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice - apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Plovput u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima Plovputa.

PRAVO PLOVPUTA NA PROMJENE I OTKAZ

Plovput zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, Plovput zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Plovput zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Plovput će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Plovput-a i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dan prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

Za fiksno potvrđene rezervacije smještaja u svjetionicima vrijede slijedeći uvjeti otkaza od strane gosta. Datumom otkaza smatra se datum primitka pismene obavijesti o otkazu, a troškovi se naplaćuju kako slijedi:

 • za otkaz rezervacije do 40 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 10% od ukupne cijene smještaja (zadržava se određeni iznos od ukupne akontacije),
 • za otkaz rezervacije od 39-15 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 50% od ukupne cijene smještaja,
 • za otkaz rezervacije od 14-0 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 100% od ukupne cijene smještaja.

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Plovputu tj. njegovu predstavniku, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Plovput zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, Plovput će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

OBVEZE PLOVPUTA

Dužnost Plovputa je briga o provedbi usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Plovput će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima, kad se postupa kako je opisano u prethodnim stavcima.

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan: posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište pridržavati se kućnog reda u svjetioniku, surađivati s domaćinima u dobroj namjeri, prilikom dolaska na odredište predstavniku Plovputa predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom), provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza. U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

PRTLJAGA

Plovput ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u apartmanu.

Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se Plovputovom predstavniku i nadležnoj policijskoj postaji.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nositelj potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

POSTUPAK U VEZI S PRIGOVOROM

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika Plovputa reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti Plovputov ured u Splitu e-mailom turizam@plovput.hr ili telefonski na broj 0038521390609. Gost je dužan surađivati s predstavnikom Plovputa u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Plovput nije dužan uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu gost je dužan prihvatiti je). Plovput ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini,...). Ukoliko ni nakon intervencije Plovputova predstavnika na licu mjesta problem nije bio otklonjen, predstavnik sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, jedan za Plovput i jedan za gosta. U tom slučaju, najkasnije 28 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s potvrdom zastupnika, popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Plovputu e-mailom na turizam@plovput.hr ili poštom na adresu Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, HR-21000 Split. Plovput će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 28 dana. Plovput se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Plovput može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Plovput će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. Dok Plovput ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Plovput se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice.

NADLEŽNOST SUDA

Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj se utvrđuje nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

NAPOMENE:

 • Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.